Dancescape us informa que hem preparat i adequat el centre de dansa per la seva reobertura a finals de juny, sempre que la desescalada del covid ho permeti, estem en contacte amb els organismes responsables del nostre sector i així es preveu, de manera que us volem informar de les activitats d’estiu que estem programant i de les mesures de seguretat que ha pres l’escola, ja que la salut dels usuaris i dels professionals és per nosaltres el més important i la nostra prioritat en la reobertura.

Mesures preses:

 1. L’escola ha dut a terme una desinfecció de totes les instal·lacions realitzada per professionals en l’àmbit i els corresponents preparatius per garantir la màxima seguretat en l’activitat.
 2. S’han desinfectat tots els sistemes de ventilació i aires condicionats d’acord la recomanació vigent i s’ha implantat un protocol permanent i rigorós dels mateixos periòdicament.
 3. S’ha reforçat el servei de neteja i desinfecció de totes les aules, espais comuns i estances privades així com a tots els equips, superfícies i material de l’escola.
 4. A totes les classes en els canvis de classe s’hi durà a terme una desinfecció del terra, estris, portes i taulells.
 5. L’aforament màxim permetrà complir els requisits de distància interpersonals que garantirà la separació de 4 metres quadrats com a mínim entre els alumnes dins de les aules.
 6. Les classes es ventilen durant i entre les classes.
 7. Trobareu les indicacions mitjançant cartelleria el protocol a seguir per als usuaris i els treballadors del centre a l’interior de l’acadèmia.
 8. Els serveis tenen sabó i paper de mans d’un sol ús amb contenidors amb tapa i de pedal.
 9. Trobareu la presència de sabons amb solucions hidroalcohòliques en diferents punts del centre.
 10. A l’accés al centre s’hi ha situat una catifa desinfectant de calçat amb una fase de desinfecció i una fase d’assecament.
 11. La recepció de l’escola s’ha adequat mitjançant una mampara de metacrilat per poder atendre als usuaris de l’escola amb seguretat, d’acord el protocol d’usuaris seguidament descrit.
 12. S’han adaptat els horaris de les activitats de manera escalonada per tal de facilitar l’entrada i sortida dels usuaris.

Protocol d’usuaris a l’acadèmia:

 • No es permetrà l’accés al centre abans de l’hora establerta pel centre. L’accés al centre serà com a màxim 5 minuts abans de l’inici de l’activitat.
 • Un cop finalitzada l’activitat els usuaris han d’abandonar les instal·lacions amb un marge de 10 minuts per tal de deixar entrar als usuaris de la següent activitat.
 • Els usuaris no poden veure de les aixetes de les piques dels lavabos ni omplir-hi les ampolles d’aigua, recomanem que es porti suficient aigua des de casa per hidratar-se durant les activitats.
 • L’usuari seguirà les instruccions de senyalística del centre per tal de garantir el bon ús de les instal·lacions i el respecte per als companys.
 • L’usuari es dirigirà a la classe on cursa la seva activitat, no anirà a les altres instal·lacions del centre, exceptuant el lavabo, ni a l’inici noi al fi de la seva activitat.
 • No podrà entrar a les instal·lacions cap acompanyant o familiar o persona que no sigui la que realitza l’activitat. En cas de necessitar contactar amb el departament administratiu del centre es farà via telefònica o mitjançant el correu electrònic i si s’escau s’atendrà la visita sota cia prèvia.
 • Les persones que vinguin a recollir alumnes de l’acadèmia hauran d’esperar fora d’aquesta.
 • Els espais comuns romandran tancats d’igual manera que els vestuaris i les dutxes.
 • En cas que l’usuari noti símptomes pendra precaució i no acudirà a l’activitat programada de manera responsable garantint així la col·laboració amb el centre.
 • Tots els treballadors seran informats de les pautes de seguretat i contribuiran al compliment d’aquestes activament.
 • El centre informa a tots els usuaris i treballadors de les mesures de seguretat i sol·licita als usuaris el compromís al seu compliment de manera íntegra.
 • Els usuaris hauran de dur mascareta per transitar per les instal·lacions, dins de les classes no serà necessari, ja que es mantindran dins de l’espai de seguretat degudament senyalitzat al terra de les aules.
 • La inscripció a les activitats implicarà l’acceptació d’aquestes pautes per al bon compliment de la normativa vigent.

Moltes gràcies i estem esperant impacients per poder-nos retrobar!

EQUIP DANCESCAPE!